Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Em gặp khó khăn gì khi đọc?
  • 2. Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ là gì?
  • 3. Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ có tác dụng gì?
  • 4. Em cần lưu ý điều gì khi tóm tắt?
  • 5. Tham khảo mẫu sơ đồ tư duy
  • 6. Làm sơ đô tư duy như thế nào?
  • 7. Tóm tắt văn bản
  • 8. Gợi ý vẽ sơ đồ tư duy
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 2.649

Chưa có thông báo nào