Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Em gặp khó khăn gì khi đọc?
  • 2. Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ là gì?
  • 3. Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ có tác dụng gì?
  • 4. Em cần lưu ý điều gì khi tóm tắt?
  • 5. Tham khảo mẫu sơ đồ tư duy
  • 6. Làm sơ đô tư duy như thế nào?
  • 7. Tóm tắt văn bản
  • 8. Gợi ý vẽ sơ đồ tư duy
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

VIẾT

Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ

Độ dài: 52 phút - Số lượt học 2.134

Chưa có thông báo nào