TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1: Truy tìm manh mối (4): Yếu tố tự sự và miêu tả
  • 2: Truy tìm manh mối (5): Dòng, vần, nhịp, thanh
  • 3: Kết luận ngắn về dòng, vần, nhịp, thanh
  • 4: Suy luận và giải mã “Những cánh buồm”
  • 5: Giải mã (1): Tình cảm cha con
  • 6: Giải mã (2): Ý nghĩa của hình ảnh cánh buồm
  • 7: Giải mã (3): Sợi dây kết nối cha và con
  • 8: Giải mã (4): Cảm xúc của tác giả
  • 9: Sơ đồ tư duy
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Những cánh buồm (Hoàng Trung Thông) (Phần 2)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 692

Chưa có thông báo nào