TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tái hiện lễ hội cổ truyền Việt Nam
  • 2. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
  • 3. Toàn cảnh hội thổi cơm thi
  • 4. Nguồn gốc và ý nghĩa của lễ hội
  • 5. Sơ đồ bài học
  • 6. Lễ hội văn hóa đặc sắc ở địa phương em
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc kết nối chủ điểm: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân (Minh Nhương)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.886

Chưa có thông báo nào