TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Nhân vật cụ Bơ-mơn
  • 2. Giải mã các chi tiết tiêu biểu
  • 3. Đề tài và chủ đề của truyện là...
  • 4. Đi tìm điểm tựa
  • 5. Sơ đồ tư duy
  • 6. Điểm tựa trong đời
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc mở rộng theo thể loại: Chiếc lá cuối cùng (Ô Hen-ri) (Phần 2)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 422

Chưa có thông báo nào