Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Con người và thiên nhiên
  • 2.
  • 3. Gặp gỡ trầu
  • 4. Đặc sắc nghệ thuật
  • 5. Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên (1)
  • 6. 5. Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên (2)
  • 7. Sơ đồ tư duy
  • 8. Con người có phải
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỌC

Đọc kết nối chủ điểm: Đánh thức trầu (Trần Đăng Khoa)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 298

Chưa có thông báo nào