TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Giới thiệu
  • 2. Ý nghĩa của việc tóm tắt
  • 3. Yêu cầu khi tóm tắt
  • 4. Tạo lập bảng kiểm
  • 5. Các bước tóm tắt
  • 6. Tổng kết
  • 7. Thực hành tóm tắt
  • 8. Giới thiệu sách hay
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI VÀ NGHE

Tóm tắt nội dung trình bày của người khác

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 361

Chưa có thông báo nào