Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Trải nghiệm của em
  • Yêu cầu
  • Quy trình (1)
  • Quy trình (2)
  • Quy trình (3)
  • Quy trình (4)
  • Sơ đồ quy trình nói
  • Luyện tập (1): Chuẩn bị nói
  • Luyện tập (2): Tìm ý và lập dàn ý
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

NÓI VÀ NGHE

Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 217

Chưa có thông báo nào