Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Trải nghiệm của em
  • Yêu cầu
  • Quy trình (1)
  • Quy trình (2)
  • Quy trình (3)
  • Quy trình (4)
  • Sơ đồ quy trình nói
  • Luyện tập (1): Chuẩn bị nói
  • Luyện tập (2): Tìm ý và lập dàn ý
  • Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI VÀ NGHE

Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 400

Chưa có thông báo nào