Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Khởi động: Hành trình anh hùng
  • 2. Kết nối chủ điểm
  • 3. Vì sao em cần phát triển kĩ năng?
  • 4. Đọc sao cho hiệu quả?
  • 5. Luyện tập
  • 6. Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Khám phá một chặng hành trình…

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 2.052

Chưa có thông báo nào