TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Cùng khởi động: Trò chơi chọn từ
  • 2. Trải nghiệm cùng văn bản
  • 3. Chân dung mẹ và con (1)
  • 4. Chân dung mẹ và con (2)
  • 5. Hành trình của hai mẹ con
  • 6. Sức mạnh của tình mẫu tử
  • 7. Đi tìm điểm tựa
  • 8. Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc kết nối chủ điểm: Con gái của mẹ (Thái Bá Dũng)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 764

Chưa có thông báo nào