Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Cùng khởi động: Trò chơi chọn từ
  • 2. Trải nghiệm cùng văn bản
  • 3. Chân dung mẹ và con (1)
  • 4. Chân dung mẹ và con (2)
  • 5. Hành trình của hai mẹ con
  • 6. Sức mạnh của tình mẫu tử
  • 7. Đi tìm điểm tựa
  • 8. Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỌC

Đọc kết nối chủ điểm: Con gái của mẹ (Thái Bá Dũng)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 385

Chưa có thông báo nào