TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Nguồn cảm hứng từ truyện cổ
  • 2. Nguồn cảm hứng của nhà thơ (1)
  • 3. Nguồn cảm hứng của nhà thơ (2)
  • 4. Nguồn cảm hứng của nhà thơ (3)
  • 5. Chuyện cổ trong em
  • 6. Ý nghĩa của chuyện cổ nước mình
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc kết nối chủ điểm: Chuyện cổ nước mình (Lâm Thị Mỹ Dạ) - Phần 1

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.646

Chưa có thông báo nào