Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Nguồn cảm hứng từ truyện cổ
  • 2. Nguồn cảm hứng của nhà thơ (1)
  • 3. Nguồn cảm hứng của nhà thơ (2)
  • 4. Nguồn cảm hứng của nhà thơ (3)
  • 5. Chuyện cổ trong em
  • 6. Ý nghĩa của chuyện cổ nước mình
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỌC

Đọc kết nối chủ điểm: Chuyện cổ nước mình (Lâm Thị Mỹ Dạ) - Phần 1

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.104

Chưa có thông báo nào