TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Những trải nghiệm trong đời
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Yêu cầu của bài văn
 • Phân tích văn bản mẫu (1)
 • Phân tích văn bản mẫu (2)
 • Phân tích văn bản mẫu (3)
 • Lưu ý khi kể lại trải nghiệm
 • Thực hành viết (1)
 • Thực hành viết (2)
 • Thực hành viết (3)
 • Thực hành viết (4)
 • Sơ đồ tư duy
 • Luyện tập
 • Nuôi dưỡng tâm hồn
 • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Kể lại một trải nghiệm của bản thân

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 836

Chưa có thông báo nào