TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Yếu tố miêu tả, biểu cảm
  • Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ
  • Ý nghĩa của cây nêu
  • Ý nghĩa của lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro
  • Sơ đồ tư duy
  • Phiếu Để trở thành người đọc
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Lễ cúng Thần Lúa của người Chơ-ro (Văn Quang, Văn Tuyên) - Phần 2

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 323

Chưa có thông báo nào