Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Em sẽ biết thêm điều gì?
  • 2. Cần đảm bảo những yêu cầu gì khi trình bày?
  • 3. Các bước thực hiện
  • 4. Chuẩn bị trình bày
  • 5. Tìm ý và lập dàn ý (1)
  • 6. Tìm ý và lập dàn ý (2)
  • 7. Trao đổi và đánh giá
  • 8. Sơ đồ tư duy
  • 9. Học hỏi từ người nổi tiếng
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI VÀ NGHE

Trình bày về một cảnh sinh hoạt

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 389

Chưa có thông báo nào