Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Khám phá ẩm thực (1)
  • Khám phá ẩm thực (2)
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Khám phá kiến thức: Từ mượn (1)
  • Khám phá kiến thức: Từ mượn (2)
  • Tổng kết về từ mượn
  • Khám phá kiến thức: Yếu tố Hán Việt
  • Tổng kết về yếu tố Hán Việt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành tiếng Việt - Phần 1

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 436

Chưa có thông báo nào