TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Tác dụng của văn bản thông tin thuyết minh thuật lại một sự kiện
 • Khái niệm và mục đích tạo lập
 • Yêu cầu đối với kiểu bài
 • Phân tích kiểu văn bản
 • Lưu ý khi viết
 • Quy trình viết (1) Tìm ý tưởng
 • Quy trình viết (2) Chuẩn bị trước khi viết
 • Quy trình viết (3): Tìm ý
 • Quy trình viết (4): Lập dàn ý và viết
 • Quy trình viết (5): Xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm
 • Sơ đồ tư duy
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 352

Chưa có thông báo nào