Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tầm quan trọng của việc chia sẻ trải nghiệm
  • 2. Em cần chú ý điều gì khi kể lại trải nghiệm?
  • 3. Các bước kể lại trải nghiệm (1)
  • 4. Các bước kể lại trải nghiệm (2)
  • 5. Thực hành (1)
  • 6. Thực hành (2)
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI VÀ NGHE

Kể lại một trải nghiệm của bản thân

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 860

Chưa có thông báo nào