Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1: Khởi động
  • 2: Dấu ngoặc kép (1) Đánh dấu phần được trích dẫn
  • 3: Dấu ngoặc kép (2) Đánh dấu phần có cách hiểu đặc biệt
  • 4: Dấu ngoặc kép (3) Đặt câu
  • 5: Sơ đồ tư duy: Dấu ngoặc kép
  • 6: Văn bản và đoạn văn (1) Lí thuyết
  • 7: Văn bản và đoạn văn (2) Thực hành
  • 8: Sơ đồ tư duy: Văn bản và đoạn văn
  • 9: Viết ngắn
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành tiếng Việt

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 703

Chưa có thông báo nào