Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1: Khởi động
  • 2: Dấu ngoặc kép (1) Đánh dấu phần được trích dẫn
  • 3: Dấu ngoặc kép (2) Đánh dấu phần có cách hiểu đặc biệt
  • 4: Dấu ngoặc kép (3) Đặt câu
  • 5: Sơ đồ tư duy: Dấu ngoặc kép
  • 6: Văn bản và đoạn văn (1) Lí thuyết
  • 7: Văn bản và đoạn văn (2) Thực hành
  • 8: Sơ đồ tư duy: Văn bản và đoạn văn
  • 9: Viết ngắn
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỌC

Thực hành tiếng Việt

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 337

Chưa có thông báo nào