TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Dế Mèn - Chàng dế thanh niên cường tráng (1)
  • 2. Dế Mèn - Chàng dế thanh niên cường tráng (2)
  • 3. Lời kể và lời đối thoại
  • 4. Bài học đường đời đầu tiên
  • 5. Làm quen với truyện đồng thoại
  • 6. Sơ đồ tư duy
  • 7. Suy ngẫm
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài) (Phần 2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.071

Chưa có thông báo nào