Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Gặp gỡ Bọ Dừa
  • 2. Trải nghiệm cùng văn bản
  • 3. Cốt truyện
  • 4. Cư dân xóm Bờ Giậu
  • 5. Bọ Dừa - Người con phiêu bạt xa quê
  • 6. Thông điệp của giọt sương đêm
  • 7. Nghệ thuật truyện đồng thoại
  • 8. Sơ đồ tư duy
  • 9. Nhà văn Trần Đức Tiến
  • 10. Khám phá thế giới truyện đồng thoại
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Giọt sương đêm (Trần Đức Tiến)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.649

Chưa có thông báo nào