TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Dự đoán câu chuyện
  • 2. Trải nghiệm cùng văn bản
  • 3. Làm quen với cô Gió
  • 4. Chuyến du hành của cô Gió
  • 5. Giá trị của
  • 6. Đặc điểm truyện đồng thoại
  • 7. Sơ đồ tư duy
  • 8. Suy ngẫm
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc mở rộng theo thể loại: Cô Gió mất tên (Xuân Quỳnh)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 927

Chưa có thông báo nào