TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Thử tài dự đoán
  • 2. Trải nghiệm cùng văn bản (1)
  • 3. Trải nghiệm cùng văn bản (2)
  • 4. Trải nghiệm cùng văn bản (3)
  • 5. Kí -
  • 6. Ai là người ghi chép?
  • 7. Hương sắc ngày hè
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Lao xao ngày hè (Duy Khán)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.095

Chưa có thông báo nào