Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Em biết gì về truyền thuyết?
  • 2. Em nhận đc điều gì sau bài học?
  • 3. Tóm tắt truyền thuyết em đã biết
  • 4. Ấn tượng trong em
  • 5. Mảnh ghép tri thức
  • 6. Dấu vết văn hóa, lịch sử trong truyền thuyết
  • 7. Em cần lưu ý điều gì khi tóm tắt văn bản bằng sơ đồ
  • 8. Tình huống thực tiễn
Nhấn để bật tiếng
X

ÔN TẬP

Ôn tập

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.754

Chưa có thông báo nào