Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Kỉ niệm với bầy ong
  • 2. Tâm tình người viết - Ý nghĩa của bầy ong - Chủ đề
  • 3. Đặc trưng của hồi kí (1)
  • 4. Đặc trưng của hồi kí (2)
  • 5. Sơ đồ tư duy
  • 6. Trải nghiệm một cuộc đời
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Thương nhớ bầy ong (Huy Cận) (Phần 2)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 581

Chưa có thông báo nào