Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Xem hình - Đoán nghĩa
  • 2. Em có thể thảo luận những gì?
  • 3. Em cần chuẩn bị ra sao?
  • 4. Em nên thảo luận như thế nào?
  • 5. Tình huống thực tiễn
  • 6. Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI VÀ NGHE

Thảo luận nhóm nhỏ về một vấn đề cần có giải pháp thống nhất

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.675

Chưa có thông báo nào