TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Cùng vui tưởng tượng
  • 2. Văn tả cảnh sinh hoạt
  • 3. Yêu cầu của bài văn tả cảnh sinh hoạt
  • 4. Phân tích văn bản mẫu (1)
  • 5. Phân tích văn bản mẫu (2)
  • 6. Quy trình viết (1)
  • 7. Quy trình viết (2)
  • 8. Sơ đồ tư duy
  • 9. Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt mà em có dịp tham dự
  • 10. Để có bài văn hay
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 609

Chưa có thông báo nào