Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Cùng vui tưởng tượng
  • 2. Văn tả cảnh sinh hoạt
  • 3. Yêu cầu của bài văn tả cảnh sinh hoạt
  • 4. Phân tích văn bản mẫu (1)
  • 5. Phân tích văn bản mẫu (2)
  • 6. Quy trình viết (1)
  • 7. Quy trình viết (2)
  • 8. Sơ đồ tư duy
  • 9. Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt mà em có dịp tham dự
  • 10. Để có bài văn hay
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

VIẾT

Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 318

Chưa có thông báo nào