Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Xem lại và chỉnh sửa như thế nào? (1)
  • 2. Xem lại và chỉnh sửa như thế nào? (2)
  • 3. Sơ đồ tư duy
  • 4. Viết bài văn kể lại truyện cổ tích "Sọ Dừa" (1)
  • 5. Viết bài văn kể lại truyện cổ tích "Sọ Dừa" (2)
  • 6. Viết bài văn kể lại truyện cổ tích "Sọ Dừa" (3)
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Kể lại một truyện cổ tích (Phần 2)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 963

Chưa có thông báo nào