Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Xem lại và chỉnh sửa như thế nào? (1)
  • 2. Xem lại và chỉnh sửa như thế nào? (2)
  • 3. Sơ đồ tư duy
  • 4. Viết bài văn kể lại truyện cổ tích "Sọ Dừa" (1)
  • 5. Viết bài văn kể lại truyện cổ tích "Sọ Dừa" (2)
  • 6. Viết bài văn kể lại truyện cổ tích "Sọ Dừa" (3)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

VIẾT

Kể lại một truyện cổ tích (Phần 2)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 733

Chưa có thông báo nào