Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tình huống thực tiễn
  • 2. Biên bản là gì?
  • 3. Phân loại và vai trò của biên bản
  • 4. Ai là người viết biên bản?
  • 5. Yêu cầu khi viết biên bản là...
  • 6. Quy trình (1)
  • 7. Quy trình (2)
  • 8. Sơ đồ tư duy
  • 9. Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

VIẾT

Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 249

Chưa có thông báo nào