TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tình huống thực tiễn
  • 2. Biên bản là gì?
  • 3. Phân loại và vai trò của biên bản
  • 4. Ai là người viết biên bản?
  • 5. Yêu cầu khi viết biên bản là...
  • 6. Quy trình (1)
  • 7. Quy trình (2)
  • 8. Sơ đồ tư duy
  • 9. Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết biên bản về một cuộc họp, cuộc thảo luận hay một vụ việc

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 604

Chưa có thông báo nào