Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • 1: Hà Giang tươi đẹp
 • 2: Hồi ký – “Câu chuyện” của những trải nghiệm
 • 3: Ai là người ghi chép?
 • 4: Thời gian trong “Và tôi nhớ khói”
 • 5: “Và tôi nhớ khói” viết về điều gì?
 • 6: Ngọn khói quê nhà
 • 7: Ý nghĩa của quê hương
 • 8: Tâm hồn “Tôi”
 • 9: Đề tài và chủ đề
 • 10: Sơ đồ tư duy
 • 11: Kể về quê em
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc kết nối chủ điểm: Và tôi nhớ khói (Đỗ Bích Thúy)

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 613

Chưa có thông báo nào