TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Cùng khởi động
  • 2. Đặc điểm của đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát (1)
  • 3. Phân tích văn bản mẫu
  • 4. Đặc điểm của đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát (2)
  • 5. Quy trình viết (1)
  • 6. Quy trình viết (2)
  • 7. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát (1)
  • 8. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát (2)
  • 9. Để trở thành người viết
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 1.117

Chưa có thông báo nào