Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Cùng khởi động
  • 2. Đặc điểm của đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát (1)
  • 3. Phân tích văn bản mẫu
  • 4. Đặc điểm của đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát (2)
  • 5. Quy trình viết (1)
  • 6. Quy trình viết (2)
  • 7. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát (1)
  • 8. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát (2)
  • 9. Để trở thành người viết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

VIẾT

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ lục bát

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 852

Chưa có thông báo nào