TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Con số biết nói
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Nhắc lại kiến thức
 • Một số cấu trúc văn bản thông tin
 • Bí kíp đọc văn bản thông tin theo quan hệ nhân quả
 • Trải nghiệm cùng văn bản
 • Thông tin chung của văn bản
 • Trái đất - hành tinh xanh
 • Mẹ nuôi dưỡng muôn loài
 • Vì sao Trái Đất là mẹ muôn loài?
 • Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ
 • Thông điệp văn bản
 • Sơ đồ tư duy
 • Mở rộng
 • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Trái Đất - Mẹ của muôn loài (Trịnh Xuân Thuận)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 337

Chưa có thông báo nào