TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Yếu tố quyết định sự thành công của bài diễn thuyết
  • 2. Yêu cầu khi trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát
  • 3. Các bước tiến hành
  • 4. Trình bày cảm xúc về bài thơ
  • 5. Trình bày cảm xúc về bài thơ
  • 6. Để em nói tốt hơn
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI VÀ NGHE

Trình bày cảm xúc về một bài thơ lục bát

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.046

Chưa có thông báo nào