Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Cùng khởi động
  • 2. Chiến thuật đọc dự đoán
  • 3. Truyện và lưu ý khi đọc truyện
  • 4. Bối cảnh truyện có gì đặc biệt?
  • 5. Điểm thú vị của cốt truyện
  • 6. Giôn-xi - Từ tuyệt vọng đến hi vọng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc mở rộng theo thể loại: Chiếc lá cuối cùng (Ô Hen-ri) (Phần 1)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 594

Chưa có thông báo nào