Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • Giới thiệu bài học
 • Khởi động bài học
 • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • Nhắc lại kiến thức
 • Bối cảnh
 • Cốt truyện
 • Người kể chuyện
 • Làm quen với nhân vật (1)
 • Làm quen với nhân vật (2)
 • Chi tiết tiêu biểu
 • Thông điệp văn bản
 • Đề tài và chủ đề
 • Sơ đồ tư duy
 • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc kết nối chủ điểm: Hai cây phong (Chin-gi-zơ Cu-rê-tu-lô-vích Ai-tơ-ma-tốp)

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 272

Chưa có thông báo nào