Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Thơ là gì?
  • 2. Yêu cầu đối với một bài thơ lục bát (1)
  • 3. Phân tích văn bản mẫu
  • 4. Yêu cầu đối với một bài thơ lục bát (2)
  • 5. Quy trình làm thơ lục bát (1)
  • 6. Quy trình làm thơ lục bát (2)
  • 7. Quy trình làm thơ lục bát (3)
  • 8. Sơ đồ tư duy
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Làm một bài thơ lục bát

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.158

Chưa có thông báo nào