Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Thơ là gì?
  • 2. Yêu cầu đối với một bài thơ lục bát (1)
  • 3. Phân tích văn bản mẫu
  • 4. Yêu cầu đối với một bài thơ lục bát (2)
  • 5. Quy trình làm thơ lục bát (1)
  • 6. Quy trình làm thơ lục bát (2)
  • 7. Quy trình làm thơ lục bát (3)
  • 8. Sơ đồ tư duy
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

VIẾT

Làm một bài thơ lục bát

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 798

Chưa có thông báo nào