Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Liên hệ thú vị của từ ngữ
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Gợi nhớ kiến thức
  • Từ đồng âm (1)
  • Từ đồng âm (2)
  • Từ đa nghĩa (1)
  • Từ đa nghĩa (2)
  • Nhận biết từ đồng âm và từ đa nghĩa (1)
  • Nhận biết từ đồng âm và từ đa nghĩa (2)
  • Nhận biết từ đồng âm và từ đa nghĩa (3)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỌC

Thực hành tiếng Việt - Phần 1

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 352

Chưa có thông báo nào