Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Liên hệ thú vị của từ ngữ
  • Em sẽ nhận được gì sau bài học?
  • Gợi nhớ kiến thức
  • Từ đồng âm (1)
  • Từ đồng âm (2)
  • Từ đa nghĩa (1)
  • Từ đa nghĩa (2)
  • Nhận biết từ đồng âm và từ đa nghĩa (1)
  • Nhận biết từ đồng âm và từ đa nghĩa (2)
  • Nhận biết từ đồng âm và từ đa nghĩa (3)
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành tiếng Việt - Phần 1

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 643

Chưa có thông báo nào