Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Sọ Dừa - Quan trạng có tài năng kiệt xuất
  • 2. Đặc điểm nhân vật Sọ Dừa
  • 3. Thông điệp của truyện
  • 4. Sơ đồ bài học
  • 5. Em có biết?
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Sọ Dừa (Phần 2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.941

Chưa có thông báo nào