Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Kết luận của người viết
  • Cách diễn đạt
  • Tóm tắt văn bản nghị luận
  • Sơ đồ tóm tắt
  • Đoạn văn tóm tắt
  • Bài học rút ra
  • Chương trình hùng biện
  • Lời chào tạm biệt
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Học thầy, học bạn (Nguyễn Thanh Tú) - Phần 2

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 471

Chưa có thông báo nào