Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Trắc nghiệm nhanh
  • Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ (1): Đặc điểm hình thức và nội dung
  • Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ (2): Yêu cầu
  • Nhận diện cách biểu đạt
  • Nhận diện cảm nhận của người viết
Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ (Phần 1) sẽ được mở vào ngày 12/06/2022 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ (Phần 1)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 445

Chưa có thông báo nào