Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Cùng khởi động
  • 2. Em biết thêm được gì sau bài học?
  • 3. Tóm tắt truyện
  • 4. Màn ra mắt của em bé thông minh
  • 5. Cuộc đấu trí của em bé
  • 6. Trí tuệ hơn người của em bé
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Em bé thông minh (Truyện dân gian Việt Nam)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2.141

Chưa có thông báo nào