Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Kết luận của người viết
  • Cách diễn đạt (1)
  • Cách diễn đạt (2)
  • Sơ đồ tóm tắt
  • Đoạn văn tóm tắt
  • Bài học rút ra
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỌC

Văn bản 2: Bàn về nhân vật Thánh Gióng (Hoàng Tiến Tựu) - Phần 2

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 164

Chưa có thông báo nào