TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Kết luận của người viết
  • Cách diễn đạt (1)
  • Cách diễn đạt (2)
  • Sơ đồ tóm tắt
  • Đoạn văn tóm tắt
  • Bài học rút ra
  • Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Bàn về nhân vật Thánh Gióng (Hoàng Tiến Tựu) - Phần 2

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 297

Chưa có thông báo nào