Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Nhìn tranh - Đoán truyện
  • 2. Khám phá yêu cầu khi kể (1)
  • 3. Khám phá yêu cầu khi kể (2)
  • 4. Các bước kể lại trải nghiệm của bản thân (1)
  • 5. Các bước kể lại trải nghiệm của bản thân (2)
  • 6. Các bước kể lại trải nghiệm của bản thân (3)
  • 7. Sơ đồ tư duy
  • 8. Kể lại một trải nghiệm của em
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

VIẾT

Kể lại một trải nghiệm của bản thân

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 944

Chưa có thông báo nào