Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • 1: Giới thiệu bài học
 • 2: Khởi động
 • 3: Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • 4: Yêu cầu
 • 5: Quy trình (1)
 • 6: Quy trình (2)
 • 7: Quy trình (3)
 • 8: Thực hành (1)
 • 9: Thực hành (2)
 • 10: Thực hành (3)
 • 11: Thực hành (4)
 • 12: Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

NÓI VÀ NGHE

Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 356

Chưa có thông báo nào