Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • 1: Giới thiệu bài học
 • 2: Khởi động
 • 3: Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • 4: Yêu cầu
 • 5: Quy trình (1)
 • 6: Quy trình (2)
 • 7: Quy trình (3)
 • 8: Thực hành (1)
 • 9: Thực hành (2)
 • 10: Thực hành (3)
 • 11: Thực hành (4)
 • 12: Mở rộng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

NÓI VÀ NGHE

Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 189

Chưa có thông báo nào