TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Phân chia bố cục của văn bản
  • Lưu ý khi viết
  • Thực hành viết (1): Quy trình chung
  • Thực hành viết (2): Chuẩn bị
  • Thực hành viết (3): Tìm ý và lập dàn ý
  • Thực hành viết (4): Kiểm tra, chỉnh sửa
  • Bí kíp cảm thơ
  • Một cách viết khác
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ (Phần 2)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 456

Chưa có thông báo nào