TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Giới thiệu
  • 2. Vui cùng tiếng Việt
  • 3. Chặng 1: Cấu trúc câu
  • 4. Chặng 2: Lựa chọn cấu trúc câu (1)
  • 5. Chặng 2: Lựa chọn cấu trúc câu (2)
  • 6. Chặng 2: Lựa chọn cấu trúc câu (3)
  • 7. Lắng nghe bản nhạc Serenade for Strings
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành tiếng Việt (Phần 1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 376

Chưa có thông báo nào