TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1: Đi tìm đáp án: “Con là…”
  • 2: Hộp kiến thức
  • 3: Con là… - Y Phương
  • 4: Truy tìm manh mối (1): Hình ảnh, từ ngữ
  • 5: Truy tìm manh mối (2): Biện pháp tu từ
  • 6: Truy tìm manh mối (3): Yếu tố miêu tả
  • 7: Truy tìm manh mối (4): Dòng, vần, nhịp, thanh
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Đọc mở rộng theo thể loại: Con là... (Y Phương) (Phần 1)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 476

Chưa có thông báo nào