TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Chọn từ hay - Điền từ đúng
  • 2. Chọn từ sao cho hay?
  • 3. Lựa chọn từ ngữ có tác dụng gì?
  • 4. Cùng lựa chọn từ ngữ (1)
  • 5. Cùng lựa chọn từ ngữ (2)
  • 6. Cùng lựa chọn từ ngữ (3)
  • 7. Cùng lựa chọn từ ngữ (4)
  • 8. Tổng kết
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Thực hành tiếng Việt

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.016

Chưa có thông báo nào