Học tốt Ngữ văn 6 - Bộ Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Chọn từ hay - Điền từ đúng
  • 2. Chọn từ sao cho hay?
  • 3. Lựa chọn từ ngữ có tác dụng gì?
  • 4. Cùng lựa chọn từ ngữ (1)
  • 5. Cùng lựa chọn từ ngữ (2)
  • 6. Cùng lựa chọn từ ngữ (3)
  • 7. Cùng lựa chọn từ ngữ (4)
  • 8. Tổng kết
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

ĐỌC

Thực hành tiếng Việt

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 704

Chưa có thông báo nào