Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • Tập làm thám tử
  • Nhắc lại kiến thức (1): Dấu hiệu nhận biết văn bản thơ
  • Nhắc lại kiến thức (2): Đặc điểm thơ tự do
  • Nhắc lại kiến thức (3): Làm thế nào để đọc, hiểu được thơ?
  • Hiểu lời
  • Truy tìm manh mối (1): Hình ảnh, từ ngữ độc đáo
  • Kết luận ngắn về từ ngữ, hình ảnh
  • Truy tìm manh mối (2): Biện pháp tu từ
  • Kết luận ngắn về biện pháp tu từ
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 2: Mây và sóng (Ra-bin-đờ-ra-nát Ta-go) - Phần 1

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 791

Chưa có thông báo nào