TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
 • 1: Giới thiệu bài học
 • 2: Khởi động
 • 3: Em sẽ nhận được gì sau bài học?
 • 4: Đặc điểm của bài văn
 • 5: Yêu cầu của bài văn
 • 6: Phân tích văn bản mẫu (1)
 • 7: Phân tích văn bản mẫu (2)
 • 8: Lưu ý khi viết bài văn
 • 9: Thực hành viết (1)
 • 10: Gợi ý khi chuẩn bị
 • 11: Thực hành viết (2)
 • 12: Thực hành viết (3)
 • 13: Gợi ý điều chỉnh
 • 14: Sơ đồ tư duy
 • 15: Mở rộng
Nhấn để bật tiếng
X

VIẾT

Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 534

Chưa có thông báo nào