Topclass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1: Tìm hiểu người kể chuyện
  • 2: Đề tài, chủ đề là gì?
  • 3: Sơ đồ tư duy
  • 4: Gặp gỡ tác giả
  • 5: Món quà ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Lẵng quả thông (Công-xơ-tan-tin Gi-ô-rơ-gi-e-vích Pao-tốp-xơ-ki) (Phần 2)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 491

Chưa có thông báo nào