TopClass iLearn Ngữ văn 6 - Chân trời sáng tạo

  Mục lục bài giảng
  • 1. Thánh Gióng - Người anh hùng chống giặc ngoại xâm
  • 2. Chủ đề ngợi ca người hùng
  • 3. Sơ đồ bài học
  • 4. Vì sao có tên gọi cuộc thi
Nhấn để bật tiếng
X

ĐỌC

Văn bản 1: Thánh Gióng (Phần 2)

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 3.552

Chưa có thông báo nào